(O)ikos:oervorm van huis, met als
doelstelling: groei, voortbestaan
en vooral welzijn huisgenoten.

(Xenophon, 400 v. Chr)

Mensen wonen en leven samen, mensen vormen dus een samenleving.
En wij bouwen voor deze samenleving.
Maar hoe ziet onze samenleving er eigenlijk uit?

Uit observatie blijkt, dat onze samenleving uit individuen bestaat die zich, naar vrije keus vanuit een gezond opportunisme, soms solitair gedragen maar meestal sociaal. Je kunt het vaak niet alleen, je hebt dan anderen nodig. Voor sociaal leven wordt dus gekozen wanneer er sprake is van gemeenschappelijke belangen. Dat zijn dus belangen die wij, als individuen, gemeenschappelijk hebben. Een belang dat wij in ieder geval allemaal gemeen hebben is het overleven en wel op zo’n prettig mogelijke manier. Het gaat dus ook over welzijn. Om te overleven moet je op tijd kunnen reageren op veranderingen in de omgeving, op kansen of bedreigingen, en dat kan alleen door de individuele mens de benodigde ruimte te geven.
Het gaat hier over ontmoeten, veiligheid, dynamiek en ruimte voor het individu,
de componenten van de organisatie. Een organisatie geeft veiligheid aan de leden, is dynamisch en in staat tijdig op veranderingen te kunnen reageren. De vraag is dan of er bij wonen wellicht ook sprake is van een organisatie of er bij wonen ook sprake is van gemeenschappelijke belangen. En dat klopt. Gemeenschappelijke belangen zijn er volop. Denk aan barbecue, kerstversieringen, kinderspeelplaats, verkeersdruk. We kunnen bij wonen dus van een woonorganisatie spreken. Bij wonen moet overigens niet alleen gedacht worden aan huizen; nee, wonen is het complex van huisvesten, werken, voorzieningen en recreatie.
Vanwege het dynamische karakter van een organisatie zal een woonorganisatie zoveel mogelijk voorwaardenscheppend moeten worden vormgegeven.

Samenvatting:

  • Wonen is het huisvesten van een woonorganisatie
  • Omwille van de dynamiek veel realiseren in voorwaardenscheppende zin
  • Het uitgangspunt is sociale duurzaamheid
  • Het ontwerpstartpunt is de openbare ruimte als ontmoetingsplek
  • het gaat om uitvoering van het 1e taakveld van de WMO: sociale samenhang en leefbaarheid

Wij mensen zijn met velen
En zelden helemaal gelijk
Doch ’t zwaarst telt niet dat klein verschil
Maar wat we samen delen.

Woonvisie_Dynamicos PDF

visie