Alberto

- Heeft meer dan 20 jaar ervaring als architect
en adviseur voor de rijksoverheid, gemeenten
en schoolbesturen.-

Alberto Kerkhof

Vanaf de allereerste fasen van het bouwproces benadert hij de huisvestingsvraag integraal: De ambitie van de opdrachtgever staat centraal waarbij de randvoorwaarden zodanig worden geïnterpreteerd dat er creatieve huisvestingsoplossingen met toekomstwaarde ontstaan. Alberto heeft specifieke deskundigheid op het gebied van herbestemming van (monumentale) gebouwen en complexen. Daarvoor heeft hij de laatste 10 jaar het Onderzoek Gebouw Potentieel methodiek ontwikkeld. Hierin worden de ruimtelijke, functionele, technische en cultuurhistorische aspecten door een visuele presentatie in een ruimtelijk model geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt. De maximale gebruikspotenties en soms onverwachte gebruiksmogelijkheden van het gebouw in zijn omgeving worden door middel van een creatief proces blootgelegd. Tevens heeft hij de afgelopen jaren op stedenbouwkundig niveau structuur- en inrichtingsplannen gemaakt.

Publicaties, prijsvragen e.d.


Onderwijs:
  • Begeleiding studenten Hogeschool Arnhem-Nijmegen (2002-2009);
  • Begeleiding studenten Hogeschool Windesheim Zwolle (1996-2006);

Publicaties:
  • Transformatie van rijksgebouwen (uitgave Reuse en Rgd, 2008);
  • Zorgzame architectuur, zorg voor wonen, wonen met zorg, (uitgave CBZ 2003);
  • Praatdocument Duurzaam bouwen, publicatie met cdrom (Rgd, sept. 2000).

Lezingen:
  • Lezing over herbestemming monumentale gebouwen op minisymposium Open Monumentendag te Arnhem (7 september 2005).
  • Gastcollege Academie voor Bouwkunst Arnhem (2003).

Alberto Kerkhof
rnr.1.9601119.023

bureau