Henk

- Als architect in dienstverband in de volle breedte en met alle facetten van de architectuur betrokken.-

Henk Lindeboom

Tijdens zijn werkzaamheden bij de Rijksgebouwendienst (Rgd) is door hem een huisvestingskosten systeem (linea) ontwikkeld dat aan de basis heeft gestaan van het door de Rgd gebruikte huisvestingskostensysteem. Naar aanleiding van de Stawon prijsvraag “When is a home a house” (een van de prijswinnaars) is Henk uit onvrede over het ontbreken van een sociale visie op het wonen bij de zg. Vinexwijken in 1989 begonnen met het ontwikkelen van een visie op het wonen (Dynamicos), wat geresulteerd heeft in een sociaalruimtelijk programma van eisen voor architectuur en stedenbouw, voor wonen (het product Dynamicon) en woonomgeving. In 2000 is hier in Cobouw voor het eerst over gepubliceerd. Kern van het programma is het scheppen van voorwaarden voor sociale samenhang en leefbaarheid, in overeenstemming met het 1e taakveld van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het programma ( de rapporten Pragmatisch woonprogramma algemeen en - straatniveau) is hier te downloaden (PDF).

Publicaties, prijsvragen e.d.

  • diverse prijsvragen w.o. “When is a dwelling a home” 1984, door STAWON uitgeschreven. Een van de prijswinnaars. Deze prijsvraag was de aanzet tot de ontwikkeling van de sociaal duurzame woonvisie Dynamicos en het product Dynamicon;
  • Publicatie woonvisie in Cobouw in januari 2000;
  • deelnemer Ronde tafelgesprek over veiligheid op kasteel Wassenaar, n.a.v. publicatie in Cobouw;
  • Publicatie woonvisie in locaal dagblad;
  • opname in boekje Woningbouw / jaaruitgave 2003 IJssel Mediagroep n.a.v. publicatie in locaal dagblad;
  • Woonsymposium  in januari 2010 te Utrecht over sociaalduurzaam wonen.

Henk Lindeboom
rnr. 1.890107.187

bureau